1. kolo vzdělávání v oblasti krizové pomoci zahájeno

30. 8. 2018

Cyklus vzdělávání pro oblast krizové pomoci jsme zahájili dvoudenním kurzem s názvem Právní rámec. Kurz poskytl ucelený přehled nejdůležitější právní úpravy rodinného práva se zaměřením na ochranu nezletilých dětí v rozvodových konfliktech.

1. kolo vzdělávání v oblasti krizové pomoci zahájeno

Kromě toho se věnoval dalším tématům, jako je např. sociálně právní ochrana dětí a domácí násilí. V kurzu byla rovněž zmíněna problematika trestné činnosti v případech, kdy jejím pachatelem nebo obětí je dítě. V průběhu školení byly uváděny reálné případy z právní praxe a související soudní judikatura.

Těší nás, že se kurz vydařil, což nám potvrdila pozitivní zpětná vazba jako od účastníků, tak od lektorky paní Mgr. Petry Andršové.

Každý měsíc až do konce roku se uskuteční další seminář. Většina seminářů je již obsazena, ale pokud Vás nějaký zaujme, můžete se přihlásit jako náhradníci. Přehled seminářů naleznete zde.