Setkání odborníků v oblasti krizové pomoci v Nadaci rozvoje občanské společnosti

7. 11. 2017

Poslední říjnový den sídlo naší nadace hostilo vzácné návštěvníky – odborníky na krizovou pomoc dětem a rodinám, kteří se tu sešli v rámci pracovního setkání.

Odborníci v oblasti krizové pomoci dětem v NROS

Cílem setkání byla diskuze nad návrhem témat pro vzdělávací modul pro pracovníky v oblasti krizové pomoci, který vzniká v programu Včasná pomoc dětem.

Setkání se zúčastnili: Zora Dušková z Dětského krizového centra v Praze, Petr Porubský a Lucie Zelenková z Linky bezpečí, Jana Levová z brněnské organizace Spondea, Lukáš Einsenvort z Diakonie ČCE – střediska Západní Čechy, Bohumila Baštecká z Evangelické teologické fakulty UK v Praze a Klára Laurečníková z Výboru pro práva dítěte.

Moc všem děkujeme za podnětné připomínky a sdílení zkušeností a těšíme se na další spolupráci.

Fotogalerie