ABA – Jak porozumět aplikované behaviorální analýze

8. 6. 2020

V rámci programu Včasná pomoc dětem se nám podařilo přeložit do češtiny odbornou publikaci autora Alberta J. Kearney „ABA – Jak porozumět aplikované behaviorální analýze. Úvod do ABA pro rodiče, učitele a další profesionály.“ Kniha přispěje k profesionalizaci pracovníků v rané péči v ČR. V současnosti ji distribuujeme mezi naše partnerské organizace rané péče a ostatní organizace.

ABA - Jak porozumět aplikované behaviorální analýze