Novinky z organizace SPRP Praha (září 2019)

4. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Rodinám dětí s PAS (15 rodin) se dostane odborné pomoci formou poskytování služby raná péče. Navýší se informovanost odborníků primárního kontaktu o službě formou depistáží (60). Vzniknou inovativní informační materiály (komiks). Dojde k navýšení odbornosti služby transferem zahraničních zkušeností (1 přednáška zahraničního lektora, 1 zahraniční stáž poradců). Odbornost střediska bude posílena o spolupráci s externími odborníky 3(psycholog , speciální pedagog, lékař, sociální pracovník). Projekt naplnil všechny cíle, které si stanovil. Nedošlo k odchylkám.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie