Novinky z organizace Raná péče Třebíč (říjen 2017)

24. 11. 2017

Organizaci se díky projektu podařilo navýšit počet uživatelských rodin. Dále se ambulantní terapie Snoezelen (na fotografii) přestěhovala do nových prostor s vybudovanou multisenzorickou místností.

V rámci projektu se organizace připravuje na pracovní stáž v Nizozemí, která proběhne na přelomu dubna a květnu v roce 2018 – v malém městě, které velikostně odpovídá městu Třebíč, aby bylo možné mimo jiné porovnat, jaké možnosti mají děti žijící v malém městě v Nizozemí a v České republice.

Fotogalerie