Čtvrt projektu za námi

18. 3. 2020

Projekt má za sebou půl roku realizace. V tomto příspěvku se můžete podívat, jak se organizaci daří naplňovat cíle, které si stanovila.

Cíle se nám daří plnit. U nových rodin děláme analýzu interakce mezi rodičem a dítětem, tam, kde
je interakce narušená, zavádíme metodu VTI. V rodinách, kde zatím VTI proběhlo, tak dochází ke
zklidnění rodičů – zjišťují, co funguje, co mají posilovat. Že mají kompetence k tomu, aby své dítě
zvládli. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 rodin.

Příběh podpořené rodiny najdete zde

Fotogalerie