Čtvrt projektu za námi

18. 3. 2020

Projekt má za sebou půl roku realizace. V tomto příspěvku se můžete podívat, jak se organizaci daří naplňovat cíle, které si stanovila.

Cílem projektu je posílit schopnosti a dovednosti dětí v oblasti komunikace a sociálních
dovedností, podpořit jejich psychomotorických vývoj. Naše práce směřuje zejména k učení funkční komunikace
dítěte s okolím, tj. zkráceně schopnost dorozumět se se svým okolím, a k posílení sociálních vztahů
dítěte s okolím, tj, trávit smysluplně čas s rodinou, s vrstevníky zkráceně schopnost dorozumět se
se svým okolím, zapojit se funkčně do společnosti.

 

Příběh podpořené rodiny najdete zde

Fotogalerie