Čtvrt projektu za námi

23. 3. 2020

Projekt má za sebou půl roku realizace. V tomto příspěvku se můžete podívat, jak se organizaci daří naplňovat cíle, které si stanovila.

V rámci projektu již realizujeme některé aktivity. Jedná se o vstupní jednání multidisciplinárního
týmu, poskytování terénních konzultací poradců rané péče u nově přijatých rodin do služby a
poskytování konzultací k rozvoji zrakového vnímání u vybraných klientů služby. Na realizaci se
podílí poradci rané péče, zrakoví terapeuti, fyzioterapeuti a krizoví interventi.

Příběh podpořených dětí z organizace EDA najdete zde

Fotogalerie