Čtvrt projektu za námi

23. 3. 2020

Projekt má za sebou půl roku realizace. V tomto příspěvku se můžete podívat, jak se organizaci daří naplňovat cíle, které si stanovila.

Projekt nám umožní rozšířit kapacitu o 20 klientských rodin (momentálně pomohl celkově 30 rodinám) a
poskytovat podporu těmto dětem s autismem a jejich rodině v domácím prostředí. Tyto rodiny
by v podstatě musely čekat minimálně půl roku než se uvolní misto a můžeme jim službu
rané péče poskytovat. Velmi úspěšný a dělající nám radost je zájem klientských rodin o využívání
kontaktní službu prvni pomoci, logopedické péče – navazování rozvoje komunikace – v prostředí
naší terapeutické místnosti Snoezelen. Služby rané péče mají pozitivní vliv na celou rodinu.

Příběh podpořených dětí naleznete zde

Fotogalerie