Čtvrt projektu za námi

18. 3. 2020

Projekt má za sebou půl roku realizace. V tomto příspěvku se můžete podívat, jak se organizaci daří naplňovat cíle, které si stanovila.

Díky navýšení úvazků odborných pracovníků, jsme navýšili počet dětí, kterým se dostává odborné pomoci. Vytvořili jsme prostor pro odbornou diskusi mezi spoluprac. organizacemi – koordinujeme pravidelné schůzky s pracovníky OSPOD a opatrovnickými soudy, telefonujeme si, navštěvujeme se osobně. Získali jsme čas na pravidelné reflexe klientské práce mezi kolegy, vzájemné učení a inspiraci.

 

Příběh podpořených dětí najdete zde

Fotogalerie