Čtvrt projektu za námi

18. 3. 2020

Projekt má za sebou půl roku realizace. V tomto příspěvku se můžete podívat, jak se organizaci daří naplňovat cíle, které si stanovila.

Díky projektu udržujeme kontakt se základními a středními školami v Písku a jeho okolí. Od září 2019 jsme zaznamenali větší zájem ze strany pedagogů, kteří se na nás osobně obracejí s žádostí o spolupráci s žáky jejich školy. Díky tomu se pomoc dostane dětem včas a rychle. Na besedách o krizové pomoci zapojujeme děti i přítomné pedagogy. Menší kolektivy dětí zveme do naší organizace. Děti si prohlédnou prostory a mohou se ptát, jak krizové centrum funguje. Doufáme, že seznámení s Arkádou pomůže dětem ztratit ostych a spíš o pomoc v krizi požádají. Díky inovativní kampani se nám od září do prosince 2019 podařilo oslovit 241 dětí. Počet dětí, kterým byla poskytnuta krizové pomoc v období od srpna do prosince 2019, je 31.

Příběh podpořených dtí najdete zde

Koláč emocí