Čtvrt projektu za námi

18. 3. 2020

Projekt má za sebou půl roku realizace. V tomto příspěvku se můžete podívat, jak se organizaci daří naplňovat cíle, které si stanovila.

Díky projektu
se podařilo rozšířit oblast poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež do
další lokality (Holýšov), a zároveň podpořit úspěšné poskytování služby v lokalitě Chotěšov. Služba
se tak dostala k širší skupině dětí a mladistvých a má větší rozsah pro své preventivní působení.

Příběh podpořených dětí najdete zde

Fotogalerie