Čtvrt projektu za námi – aktuality leden 2020

28. 1. 2020

Projekt má za sebou půl roku realizace. V tomto příspěvku se můžete podívat, jak se organizaci daří naplňovat cíle, které si stanovila.

Cílem našeho pracoviště je zajištění kapacit ambulantní formy krizové pomoci a udržení její terénní formy pro děti, mladistvé, či rodiny s dětmi. Na začátku projektu nás, i díky začátku prázdnin, kontaktovalo méně klientů, v srpnu jsme již zaznamenali určitý nárůst. Obecně čísla odpovídají i loňským hodnotám. Výrazněji se v letním období začali objevovat také klienti v života ohrožujících akutních psychických stavech. Během tohoto období jsme jednou po domluvě s klienty a jejich rodiči volali RZP a několikrát se domluvili s klienty a jejich rodiči na akutní hospitalizaci v nemocnici. Po celé monitorovací období jsme se aktivně také zapojili do propagace krizové služby.

 

Příběh uživatelů služby naleznete zde

Fotogalerie