Čtvrt projektu za námi – aktuality leden 2020

28. 1. 2020

Projekt má za sebou půl roku realizace. V tomto příspěvku se můžete podívat, jak se organizaci daří naplňovat cíle, které si stanovila.

V monitorovacím období pokračovala spolupráce s navázanými institucemi v minulém období. Převažuje a velmi se daří spolupráce s Orgány sociálně právní ochrany dětí, kde je třeba poskytnout pomoc velkému počtu rodin, u nichž však je třeba překonávat počáteční ostych, což se daří. Dále pak intenzivně spolupracujeme se soudy, které od nás vyžadují zprávy ze spolupráce s nezletilými dětmi, či celými rodinami. Dále je spolupráce navázána s pediatry, pedopsychiatry, školními a předškolními zařízeními. Průběžně probíhá osvětová činnost. Intenzivně však vysvětlujeme činnost psychologů, a těší nás, když se na nás s prosbou o pomoc obrátí dítě samotné, či rodič s dítětem právě na doporučení lékaře, či učitele. Čekací objednací doby se nám daří udržet výrazně kratší ve srovnání s jinými zařízeními poskytující psychologickou pomoc.

 

Zpětnou vazbu klientů směrem ke službám organizace naleznete zde.

Fotogalerie