Novinky z Centra J. J. Pestalozziho (březen 2018)

6. 3. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: V monitorovacím období jsme navazovali a prohlubovali spolupráci s dalšími zařízeními sociálních služeb, s OSPODy, soudy, PČR. Nově jsme navázali spolupráci se školními zařízeními – konkrétně se Speciální školou v Chrudimi, se základní školou U stadionu v Chrudimi, se střední Zemědělskou školou v Chrudimi a se základní školou v Pardubicích (Benešovo náměstí).

V několika případech nás oslovil OSPOD, v pěti případech nás oslovili ze školních zařízení (díky naší osvětové preventivní činnosti) a doptávali se na pomoc konkrétnímu člověku, který aktuálně řešil akutní problém jednak v kolektivu, pak se zvládáním agrese, šikanou a výchovnými problémy. Následně psycholog pracoval s motivací dítěte, resp. s tím, problém vidět a chtít jej řešit, a to zejm. u těch, kterým byla pomoc zprostředkována. Dá se však říct, že ve všech případech se nám podařilo děti motivovat a my spolupráci mohli dovést do zdárného konce. Pokud jde o společnou kauzu s jakýmkoliv zařízením, každou z nich sdílíme a domlouváme se na dalších postupech, aby pomoc dětem byla co možná nejefektivnější. Společně se setkáváme, často jsme přizváni na případové konference. Od soudu jsme v několika případech byli obesláni jako přímými účastníky řízení a zváni tak ke svědeckým výpovědím. Naší velkou devízou je rychlost přijetí klientů na konzultaci. Sami víme, jednak od jiných odborníků, ale i od samotných klientů, že čekací doby k jinému terapeutovi, či psychologovi bývají cca 3 – 4 měsíce. Díky personálnímu posílení týmu jsme schopni zajistit péči klientům v krizi, dá se říct, okamžitě, a to bez objednání. Jsme rádi, že se nám toto podařilo, neboť jsme si vědomi toho, že u krizových klientů toto hraje obzvlášť významnou roli v případě prevence tragických či nevratných situací, typu sebeškození, ublížení na zdraví jiné osobě, sebevraždy, či vraždy. Každý náš pracovník je též připraven zůstat v KC i po pracovní době, pokud si to situace klienta vyžaduje, což se opakovaně stává. Potýkali jsme se i s psychiatrickými klienty, kteří se ocitli v krizi.  Zde jsme spolupracovali s osvědčenými psychiatry, neboť vnímáme potřebu, znát klientovu psychiatrickou diagnózu (event. vhodná medikace), abychom svoji práci mohli přizpůsobit a klientovi se věnovat efektivně.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie