Novinky z Dětského krizového centra (březen 2018)

6. 3. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cíl projektu je zatím dle vytčeného harmonogramu naplněn. Postupně jsou realizovány všechny aktivity uvedené v žádosti:

  • bylo zavedeno a je v provozu nové telefonní číslo (Rizika kyberprostoru),
  • proběhla přípravná fáze pro rozšíření poskytování služby okamžité krizové pomoci,
  • byly navýšeny chatovací hodiny,
  • probíhá propagace našeho projektu,
  • je zajištěn vzdělávací kurz pro pracovníky Linky důvěry.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie