Novinky z Dětského krizového centra (říjen 2017)

23. 11. 2017

Co se podařilo realizovat v prvních měsících projektu v Dětském krizovém centru?

Nová služba spuštěna

Od 1. července 2017 je v provozu nové telefonní číslo s názvem Rizika kyberprostoru, a to na telefonním čísle 778 510 510. Služba běží v nonstop režimu. K 30. 9. 2017 bylo uskutečněno 25 kontaktů týkajících se internetové problematiky.

  Tisková zpráva DKC ke spuštění nové linky

Okamžitá krizová pomoc a nové posily

Okamžitá krizová pomoc pro klienty je poskytována vždy v úterý a čtvrtek odpoledne, z programu Včasná pomoc dětem je hrazena její  ¼. V uplynulém období proběhl nábor, výběr a následně teoretická a praktická příprav nových pracovníků – krizových interventů tak, aby od roku 2018 mohla být služba okamžité krizové pomoci v zařízení rozšířena na tři dny v týdnu.

Navýšení dostupnosti distanční krizové pomoci

Od 1. 7. 2017 byl navýšen počet chatovacích hodin v týdnu o jednu službu na chatu více. Nový chatovací čas je nabízen každou neděli v době od 9:00–13:00 hod. Tato služba je již od zavedení maximálně a plně využita, na chatu v uplynulém období nezůstala žádná volná kapacita pro tuto distanční formu pomoci.

Fotogalerie