Novinky z Linky bezpečí (říjen 2017)

23. 11. 2017

Jaké aktivity probíhaly v rámci projektu Linky bezpečí v prvních měsících jeho realizace?

Hlavní aktivity projektu Rozšíření a zkvalitnění služeb Linky bezpečí jsou následující:

Rozšíření kapacity chatu
  • V červenci absolvovali čtyři konzultanti chatu kontrolní náslechy a rozšířili počet konzultantů chatu.
  • Zvýšil se počet chatových kontaktů (počet jednotlivců, kteří zahájili chat s konzultanty Linky bezpečí) o 180 % oproti loňskému roku. Tím se také navýšil počet odvedených chatů.

Rozšíření kapacity e-mailové poradny

  • Příjem nových konzultantů emailové poradny Linky bezpečí – bylo přijato celkem 10 nových konzultantek, které byly proškoleny v e-mailovém poradenství. Díky navýšení počtu konzultantek je možné lépe zvládat nápor e-mailových dotazů od dětí a mladých.
  • Probíhají přípravy na akreditaci nového aktualizovaného kurzu e-mailového poradenství (akreditace v roce 2018).

„Nenech to být“ jako nový komunikační kanál

  • Od začátku projektu probíhalo aktivní oslovování škol a informování o přínosu projektu. Ke dni 1. 10. 2017 se do projektu „Nenech to být“ zapojilo celkem 703 škol.
  • Přes aplikaci bylo přijato až 452 nahlášení šikany a 503 nahlášení na testovací školu (tzv. testovacích hlášení). Testovací školou je škola, kde si může dítě, rodič i pedagog vyzkoušet, jak systém funguje, jaký informace se při oznámení šikany vyplňují.

Získávání zpětné vazby od klientů

  • Od července 2017 probíhá pilotní zjišťování zpětné vazby od klientů (odkud klienti Linku bezpečí znají).

Zahraniční cesta – zpětná vazba od klientů

  • Na konci září absolvovali dva účastníci Linky bezpečí zahraniční stáž v Dánsku. Stáž byla zaměřená na získání inspirací a zkušeností z obdobné dětské linky v zahraničí (Borns Vilkar), kde již získávání zpětné vazby od klientů realizují.

 

Fotogalerie