Novinky z Oblastní charity Kutná Hora (březen 2018)

6. 3. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: V projektu se nám podařilo stanovit základní kroky a možnosti, jak by děti v rodinách mohly být intenzivnější formou podporovány. Ze stávajících a nových uživatelů jsme do projektu zařadili zájemce o intenzivnější práci.

Podařilo se nám vyškolit 5 pracovníků v kurzu behaviorální techniky (RBT) kurzu na Masarykově Univerzitě v Brně, všichni úspěšně prošli závěrečným testem. Plánujeme stáže na pracovištích, která metody behaviorálního přístupu a ABA terapie využívají. Podařilo se vypsat výběrové řízení na nového poradce rané péče, v těchto dnech probíhají výběrová řízení.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie