Novinky z Oblastní charity Kutná Hora (říjen 2017)

24. 11. 2017

Které aktivity projektu začala organizace realizovat?

  • Stanovení pravidel nového modelu: byl ustanoven pracovní tým, který stanovil základní podmínky pro nový model, proběhlo několik setkání týmu.
  • Vzdělávání pracovníků: čtyři pracovníci navštěvují kurz pro behaviorální techniky.
  • Realizace konzultací dle nového modelu: byly stanoveny podmínky realizace a poradci u několika rodin začali realizovat častější konzultace při zahájení služby/změně způsobu práce, realizovány jsou také ambulantní konzultace.
  • Informování pracovníků prvního kontaktu: koordinátor začal aktualizovat kontakty na odborná pracoviště a probíhají osobní návštěvy u pediatrů, na odděleních dětských nemocnic i zasílání materiálů.

Vše o projektu Nenechme rodiny čekat bez pomoci Oblastní charity Kutná Hora

Fotogalerie