Novinky z organizace Arkáda (březen 2018)

6. 3. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Díky projektu jsme navázali velmi úzkou spolupráci se základními školami v regionu Písek. Zájem škol o představení Arkády je značný. S několika třídami jsme uspořádali představení krizové pomoci přímo v Arkádě – tento způsob jsme zvolili pro menší kolektivy dětí. Děti si mohly prohlédnout prostory Arkády a díky tomu získaly lepší představu, kam by se v případě potřeby mohly obrátit.

Představení krizové pomoci probíhalo i na ZŠ přímo ve třídách žáků. Po představeních jsme obdrželi kladnou zpětnou vazbu jak od učitelů, tak i od dětí. Dokonce se na nás obracejí učitelé, v jejichž třídách jsou žáci procházející složitou situací. Díky inovativní kampani se nám podařilo v roce 2017 oslovit 289 dětí na základních školách. Počet dětí, kterým byla díky projektu poskytnuta krizová pomoc do konce roku 2017 je 16. S většinou dětí i nadále pracujeme. Jako velký úspěch vnímáme, že děti o spolupráci projevují aktivní zájem (ať už při setkání ve školách nebo při samotných konzultacích). Několikrát se během realizace projektu stalo, že dětský klient přivedl svého kamaráda. Vnímáme to jako velký projev důvěry ze stran dětí. A to je pro práci s dětským klientem klíčové. Služba krizová pomoc se stala díky projektu dostupnější a vyhledávanější z řad dětských klientů.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie