Novinky z Centra J. J. Pestalozziho (říjen 2017)

23. 11. 2017

Co se podařilo v prvních měsících projektu Posila pro dětské duše v centru realizovat?

V prvních měsících po zahájení projektu se podařilo zkrátit čekací lhůty pro objednávání klientů. V minulosti byly čekací lhůty až dva měsíce, v současné době jde o max. dva týdny. V akutních případech je psycholog připraven přijmout klienta v rámci jednoho dne (příp. ihned), a to díky přítomnosti druhého psychologa služby, kterého centrum přijalo na začátku projektu. Dříve s kapacitou jeden psycholog na celou službu bylo toto velmi obtížné. Během měsíce srpna a září bylo do péče nového psychologa přijato 19 nových dětských klientů, současně převzal do péče část klientů stávajících. Díky tomu již nedochází k přetížení prvního psychologa a zároveň je možné přibírat další děti, které potřebují pomoci. Daří se tedy již od začátku naplňovat zamýšlené cíle projektu.

Nejfrekventovanější věkovou skupinou jsou děti pěti- až desetileté. Jedná se jak o dívky, tak o chlapce. Nejčastější zakázkou je diagnostika rodinných vztahů a následná práce s narušenými rodinnými vazbami. Část dětských klientů tvoří oběti nebo svědci domácího násilí. Nezanedbatelný podíl tvoří děti žijící v pěstounské péči, kterým psycholožka pomáhá při ujasnění rodinných vztahů a vazeb a vyrovnání se se vzniklou situací.

Během září organizace oslovovala předškolní a školní zařízení a navázala bližší spolupráci s pracovníky těchto institucí.

Fotogalerie