Novinky z organizace DOTYK II (říjen 2017)

24. 11. 2017

V úvodní fázi uskutečňovaného projektu se podařilo mimo jiné zahájit poskytování rané péče dětem ze vzdálených míst od Brna v hraničních oblastech Jihomoravského kraje, sousedících se Slovenskem, pro něž je taková služba pro děti s PAS překvapivě v dnešní době opravdu reálně nedostupná.

Návštěva ve dvou rodinách v této oblasti silně zapůsobila na naše pracovnice, poněvadž je čekala celá rodina včetně prarodičů a maminka i babička je vítali s dojetím a s uspokojením, že se na ně nezapomnělo a službu jejich dítě a oni dostanou i když bydlí na „konci světa“. Vnímali a chválili práci organizace NROS, když se dozvěděli, že právě ona péči pro jejich dítě umožnila.

Fotogalerie