Novinky z organizace NAUTIS (říjen 2017)

24. 11. 2017

Organizace postupně naplňuje jednotlivé aktivity dle stanoveného harmonogramu.

  • V období od počátku projektu NAUTIS do pravidelné péče přijal 25 nových rodin.
  • Došlo k rozšíření kapacity půjčovny odborných pomůcek o senzorické pomůcky a pomůcky pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností dětí s poruchami autistického spektra.
  • Přípravy vzdělávacího programu, které mají posílit kompetence rodičů pečujících o dítě s autismem, jsou v plném proudu – první dvě jsou proběhnou v listopadu a prosinci. Ve stejném období proběhnou také besedy pro rodiče dětí s odborníky.

 

Fotogalerie