Novinky z organizace Paspoint (říjen 2017)

24. 11. 2017

Organizace postupně naplňuje jednotlivé aktivity dle stanoveného harmonogramu.

  • Byly přijaty dvě lektorky herních dovedností,  které pořídily a vyrobily vhodné pomůcky pro rozvoj herních aktivit (pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, strukturované krabice, hračky, jednoduché společenské a pohybové hry, puzzle, kostky, písek, vizualizované pomůcky pro snadnější orientaci a navázání spolupráce – pracovní schémata, symboly činností, mapy, motivační systém aj.). Tato sada je  postupně dále rozšiřována na základě poznávání potřeb jednotlivých dětí.
  • V měsíci srpnu proběhlo oslovování klientů rané péče formou rozesílání e-mailu, kde jim byl představen záměr projektu a nabídnuta aktivní účast. Na základě projeveného zájmu je do prvního období realizace (září 2017 – leden 2018) zapojeno šest rodin.
  • Úvodní konzultace probíhaly v domácím prostředí – pracovníci tak měli možnost sledovat dítě v jeho přirozeném prostředí a současně získat od rodičů potřebné informace o aktuální úrovni schopností a dovedností dítěte, jeho silných a slabých stránkách apod.

 

 

Fotogalerie