Novinky z organizace Portus Prachatice (říjen 2017)

23. 11. 2017

Krizové centrum nabízí laické veřejnosti, ale i jiným subjektům (hlavně školám) praktické řešení konkrétních a akutních případů týkající se kyberkriminality. Dosud tato aktivita probíhala pouze po technické stránce formou jednorázové podpory při řešení aktuální situace (stáhnutí fotografií, edukace aj.).

Konkrétně se jednalo o téma kyberšikany na dvou školách a sextingu. Snahou Krizového centra je ovšem kontinuální práce s těmito lidmi formou návazných služeb Krizového centra (krizová intervence, terapie, poradenství aj.). Dosud o propojení těchto dvou forem pomoci (odborný / technický poradce + pracovník Krizového centra) požádala pouze jedna rodina, která však domluvenou schůzku bez uvedení důvodů zrušila.

 

Fotogalerie