Novinky z organizace Raná péče Třebíč (březen 2018)

6. 3. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cílem projektu je udržet kvalitu a umožnit dostupnost služby rané péče pro větší počet rodin v regionu kraje Vysočina. Cíl je průběžně naplňován. Došlo k navýšení kapacity uživatelských rodin na 71 rodin a od začátku realizace projektu do konce monitorovacího období službu oslovilo 6 nových zájemců o RP. Všichni se stali uživateli služby

Cílem je navázat spolupráci s neonatologickými odděleními v nemocnicích. Došlo k pracovní schůzce s panem primářem v Nemocnici Jihlava. Pan primář je nakloněn spolupráci a oslovil vrchní sestru dětského oddělení. V únoru 2018 je naplánována schůzka – pan primář, vrchní sestra, zdravotní sestra dětského oddělení a pracovnice naší služby. Cílem projektu je také rozšíření nabídky služby o ambulantní terapie. Došlo k přestěhování služby do nových prostor, zařízení multisenzotické místnosti Snoezelen a prostor pro další ambulantní terapie. V měsících listopadu a prosinci byly osloveny rodiny s nabídkou terapií, byla jim nabídnuta ukázková hodina. Postupně se vytvořily seznamy zájemců a od ledna 2018 budou ambulantní terapie realizovány.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie