Novinky z organizace SPONDEA (říjen 2017)

21. 11. 2017

Veškeré naplánované aktivity projektu jsou v současném období ve fázi přípravy. Organizace navázala spolupráci se školami, vyjednává o poskytování krizové pomoci dětem v místě jejich bydliště a připravuje překlad odborné publikace.

  • Spolupráce se školami – již navázána, v současné době má organizace sestavený harmonogram realizace programů primární prevence až do konce kalendářního roku, a to pro celkem 13 tříd v regionu Jihomoravského kraje (Brno, Mikulov, Hodonín, Boskovice). Užší spolupráci organizace navázala i prostřednictvím „Dne Spondea“ (oslava 20letého výročí založení společnosti), kde byl přítomným pedagogům projekt představen a nabídnuta možnost spolupráce.
  • Poskytování krizové pomoci dětem v místě jejich bydliště – ve fázi vyjednávání termínů pro výjezdy na detašovaná pracoviště.
  • Krizová pomoc dětem z rodin s výskytem domácího násilí – ve fázi vyjednávání je překlad odborné publikace „Kamil“. Postupně jsou mapovány potencionální osoby cílové skupiny – prostřednictvím vzájemné propojenosti poskytování služeb obětem domácího násilí v intervenčním centru organizace.

Vše o projektu Kamil pomáhá dětem v krizi organizace SPONDEA

Fotografie z organizace