Novinky z organizace SPRP Praha (březen 2018)

7. 3. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Za klíčový úspěch považuji po krůčcích se rozvíjející síť podpory pro rodiny dětí s autismem v KV kraji. Krajský úřad začal vnímat problematiku autismu jako prioritní a v lednu 2018 pořádá setkání poskytovatelů služeb pro lidi s autismem, kde budeme představovat výsledky naší práce s dětmi v raném věku.

Středisko navýšilo svou kapacitu a poskytuje službu raná péče až 20 klientským rodinám, které pečují o dítě s poruchou autistického spektra (PAS), nebo o dítě u nějž je podezření na tuto diagnosu. V současnosti máme 11 klientů s PAS. Poradci poskytují rodinám pravidelné konzultace v domácím prostředí 1x za měsíc až 3 měsíce. Na základě potřeb rodiny pomáhají rodině zajistit optimální podmínky pro vývoj dítěte, vedou odborné i sociální poradenství, zprostředkovávají kontakty na odborníky, zapůjčí speciální pomůcky a hračky. Kontinuálně probíhají depistáže. Vytvoření speciálního propagačního materiálu (komix) je v přípravné fázi. Stejně tak je v přípravné fázi kontakt se zahraničím a návštěva zahraničního střediska rané péče pro PAS. Poradci spolupracují s externími odborníky a vzniká interdisciplinární tým.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie