Novinky z organizace SPRP Praha (říjen 2017)

24. 11. 2017

Organizace postupně naplňuje jednotlivé aktivity dle stanoveného harmonogramu.

V Karlovarském kraji má organizace poradce rané péče se specializací na poruchy autistického spektra. V prvním období realizace projektu probíhala příprava cílených informačních materiálů k problematice autismu a příprava na plánovanou rozsáhlou depistáž. Interdisciplinárně organizace jedná s dalšími poskytovateli sociálních služeb v kraji se zaměřením na autismus za účelem vytvořit záchytnou síť pro tuto cílovou skupinu.

Fotogalerie