Novinky z projektu Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (říjen 2017)

21. 11. 2017

Se zahájením realizace projektu organizace v červenci realizovala výběrové řízení na obsazení pozice pracovníka sociálních služeb/sociálního pracovníka. Během prázdninového období  postupně začali provádět monitoring lokalit – byla vytipována místa, kdy a kde se děti a mládež v daných lokalitách scházejí a na jakých místech bude organizace působit.

Dalším důležitým bodem realizace projektu bylo vytvoření názvu nově vzniklého Klubu pro děti a mládež, který byl pojmenován Klub Magnet pro děti a mládež.  V souvislosti s názvem bylo také vytvořeno nové logo zařízení a následovala příprava informačního letáku pro cílovou skupinu projektu a jeho tisk a zahájení distribuce.

Pracovnice se začaly postupně seznamovat s metodikou terénní práce s dětmi a mládeží. Nově realizované formě práce s cílovou skupinou přizpůsobily pracovnice i své individuální vzdělávací plány, kde nechybí kurzy v základech terénní práce a základní krizová intervence. Všechny pracovnice absolvují během podzimu stáže v mobilním Klubu Uličník.

Dále probíhalo oslovování institucí s cílem představení nově vzniklé služby na území města Stod a obce Chotěšov.

Ve zprávě o průběhu projektu organizace píše: „Na konci srpna přibyla do našeho týmu ještě jedna nová kolegyně, tentokrát plechová a se čtyřmi koly – Škoda Fabia Combi, která je ,přibližovadlem‘ terénních pracovnic i jejich zázemím a skladem. Plánujeme její ,tuning‘, zejména v oblasti vnějšího polepu, aby byla pro klienty atraktivní a stala se naší značkou a Magnetpointem.“

Od září 2017 je již služba poskytována klientům v konkrétních lokalitách, a to Stod a Chotěšov. Pracovnice v terénu oslovují potenciální klienty, představují službu, předávají informační letáky a navazují kontakty.

Mimo uvedené aktivity probíhá také jednání se zástupci obou obcí ohledně možnosti pronájmu prostor pro zázemí Klubu v zimních měsících, v období nepříznivého počasí.

Fotografie z projektu Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy