Novinky z projektu Domu tří přání (březen 2018)

1. 3. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Máme hotovou pracovní náplň pro terénního pracovníka, začlenění této pracovní náplně do naší metodiky a do standardů krizové pomoci. V listopadu začal tento pracovník přímou práci s klienty, která se ukázala jako velmi intenzivní. V části projektu se nám daří zvýšit informovanost rodičů a dětí.

Stav připraveného webu v oblasti krizové pomoci prohlédnout na: https://www.ohrozenedite.cz/

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.