Novinky z projektu Domu tří přání (říjen 2017)

21. 11. 2017

Organizace přijala nového terénního pracovníka pro aktivity Zařazení rodiny do terénní krizové pomoci a Terénní krizová pomoc v rodině (začnou od listopadu).  Dále zde připravují Interaktivní mapu pomoci rodinám v krizi ČR ve spolupráci s externí softwarovou firmou v rámci domény www.ohrozenedite.cz.

Mapa bude uživatelsky přívětivá z pohledu typu ohrožení / problému rodiny i z hlediska lokality. Zároveň začal sběr dat kontaktů institucí, které budou zařazeny do interaktivní mapy.

Fotografie z Domu tří přání