Novinky z projektu organizace Nomia (říjen 2017)

15. 11. 2017

V prvním období realizace projektu probíhaly přípravné fáze přednášek na školách a psychosociálních aktivit.

Probíhala komunikace s jednotlivými školami, domlouvaly se konkrétní termíny a probíhala rovněž příprava přednášejících na dané přednášky.

Videospot k projektu DOVOLTE MI DĚTSTVÍ

Fotogalerie