Novinky z Arkády po roce realizace projektu

26. 10. 2020

Projekt má za sebou již polovinu své realizace. Podívejte se, co se za rok podařilo v rámci projektu uskutečnit.

Hlavním cílem projektu bylo posílení kapacity služby krizová pomoc pro klienty ve věku 11 – 18 let. Za rok fungování projektu byla krizová pomoc poskytnuta celkem 62 dětem. Díky posílení kapacity služby jsme mohli s dětmi intenzivně a dlouhodobě pracovat především na vytvoření bezpečného prostředí a lépe je tak podpořit ve zvládání náročných životních situací. Nejčastěji dětští klienti řeší rodinné problémy, sebepoškozování nebo šikanu.

Součástí projektu je inovativní kampaň. Kampaň oslovuje děti od 11 do 18 let na základních a středních školách a informuje o možnostech využití krizové pomoci. Navázali jsme tím na předchozí úspěšný projekt Arkáda pomáhá dětem. Vytvořili jsme nové propagační materiály. Pro práci s dětmi ve třídách máme celkem devět manuálů, každý z nich je zaměřený na jinou problematiku – deprese, domácí násilí, komunikace na internetu, návykové látky, rozchod/rozvod rodičů, sebepoškozování, šikana, poruchy příjmu potravy. Během jedné až dvou vyučovacích hodin je dětem představena krizová pomoc a možnosti, jak krizovou pomoc využít. V další části hodiny se věnujeme konkrétnímu tématu podle připravených manuálů. S dětmi vedeme na konkrétní téma diskuzi, bavíme se o možnostech, jak se v dané situaci chovat a kde vyhledat pomoc a podporu. Do dnešního dne jsme inovativní kampaní oslovili celkem 287 dětí. Kvůli vyhlášení nouzového stavu v ČR byla tato činnost pozastavena. Během nouzového stavu v ČR bylo možné dál rozvíjet spolupráci s dalšími odborníky např. metodici prevence, školní psychologové, dětský psycholog, dorostový psychiatr, pracovníci OSPOD, pedagogicko – psychologická poradna, … Díky tomu se zvýšila informovanost o krizové pomoci pro děti v regionu Písecka. V Arkádě se uskutečnila dvě setkání zainteresovaných institucí a dalších odborníků. Na setkání jsme probírali aktuální informace a společně sdíleli příklady z praxe. Projekt byl dále představen na setkáních KOKO (komunitní koalice). KOKO je setkávání zástupců sociálních služeb z regionu, setkání se pravidelně účastníme a informujeme o novinkách v Arkádě. Díky tomu projekt propagujeme mezi širší odbornou veřejnost. Do dnešního dne jsme poskytli krizovou pomoc celkem 62 dětem.

Na práci dětí z Arkády se můžete podívat zde