Novinky z Arkády

26. 4. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročily organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

Stěžejním cílem projektu je posílení kapacity služby krizová pomoc pro klienty ve věku od 11 do 18 let. Díky posílení kapacity služby bylo možné s dětmi a jejich rodiči pracovat dlouhodobě a v průměru jsme poskytli 13 konzultací jednomu klientovi. Intenzivní spolupráce se projevila především ve změně v chování a prožívání dětí a zároveň se také díky spolupráci s rodiči podařilo tyto žádoucí změny udržet. Arkáda má kvalitní zázemí pro práci s dětskými klienty, zajišťuje dětem bezpečné prostředí, ve kterém se mohou uvolnit. Pro práci s dětmi využíváme vybavenou hernu, zahradu nebo velkou konzultovnu, kde děti učíme relaxovat. Relaxace se osvědčují především při zvládání úzkosti. Děti se během relaxace učí pracovat samy se sebou, všímat si svých tělesných a emočních prožitků a dojít ke zklidnění. Protože jsou relaxační cvičení jednoduchá, děti si je zapamatují a mají je k dispozici i v pohodlí domova. Zaznamenali jsme, že změny, které děti díky relaxacím dosáhly, mají často dlouhodobý efekt. Do 31. 12. 2020 byla krizová pomoc poskytnuta celkem 91 klientům. Ačkoli pandemie přinesla řadu překážek, podařilo se nám naplnit původní záměr v počtu nových klientů, kterým byla poskytnuta krizová pomoc. S dětmi a jejich rodiči pracujeme ambulantně, v době nouzového stavu jsme ke konzultacím využívali online prostředí (ZOOM, Skype, Teams) nebo jsme s klienty konzultovali telefonicky. Vnímáme, že se klienti na nouzový stav adaptovali a byla větší poptávka po konzultacích i přes online prostředí. Kromě obvyklé problematiky, se kterou dětští klienti přicházejí (rozchod v rodině, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, deprese, úzkosti), jsme zaznamenali nárůst klientů, které negativně zasáhl stav pandemie – ať už se jedná o strach o sebe nebo své blízké, strach spojený se školou a zvládnutím učiva, tak i izolace od svých vrstevníků. Inovativní kampaň byla pandemií zasažena nejvíce. Kvůli pandemii nebylo možné osobně a aktivně oslovit děti na ZŠ a SŠ. S dětmi jsme byli v kontaktu online prostřednictvím aplikace ZOOM. Uspořádali jsme celkem tři setkání, na kterých jsme informovali děti o krizové pomoci a propagovali soutěž. Za dobu trvání projektu jsme oslovili celkem 428 dětí z plánovaného počtu 700.