Novinky z Arpidy

3. 5. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročila organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

Naplňováním stanovených cílů v rámci našeho projektu se nám daří poměrně dobře i v důsledku přijatých protiepidemiologických opatření. Podařilo se nám rozšířit tým poradců rané péče o další poradkyni, zvýšit počet rodin v rámci Jihočeského kraje, kterým je poskytována sociální služba rané péče – celkem 15 dětí. Dále došlo k posílení multidisciplinárního týmu o dva psychology. Poradkyně rané péče absolvovala 4 vzdělávací kurzy zaměřené na práci s rodinou a dítětem v raném věku. Vytvořili jsme nový leták o rané péči, který byl distribuován praktickým lékařům pro děti a dorost v celém Jihočeském kraji.

Fotogalerie