Novinky z Centra J.J.Pestalozziho – tři čtvrtě realizace projektu

13. 4. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročily organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

V celém monitorovacím období bylo cílem projektu:                                                                                               – zachovat navýšenou kapacitu psychologické pomoci,                                                                                         – nadále nabízet dětem včasnou a účinnou pomoc,                                                                                               – pokračovat v Programu prevence vyhledáváním ohrožených dětí ve spolupráci se školskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními.

I v koronavirové době, přes zavedená opatření  a s epidemiologickými nařízeními, se nám dařilo dětské klienty v akutní krizi i s jejich rodiči přijmout do péče ihned. V případě, že nešlo o akutní krizi a situace klientů snesla odklad, dařilo se i tak udržet objednací lhůtu v rozmezí dvou až třech týdnů, což považujeme ve srovnání s jinými obdobnými zařízeními za naši absolutní přednost. Psychologové byli připraveni, v případě potřeby, přijmout dítě, potažmo rodiče, i mimo pracovní dobu. Prioritou bylo, aby nedošlo ke zhoršení psychického stavu dítěte/ rodiče a pomoc byla poskytnuta co možná nejrychleji. Pokud by došlo k nežádoucímu propadu, byla by pomoc o to komplikovanější a je možné, že by se neobešla bez užívání psychofarmak. V monitorovacím období jsme v rámci možností prohlubovali spolupráci se zařízeními sociálních služeb, s OSPODy (zejm. Chrudim, Pardubice, Hlinsko), soudy (zejm. Chrudim a Pardubice), PČR. Výborně se nám dařilo pokračovat ve spolupráci s pediatry Chrudim (MUDr. Šáchovou, MUDr. Cibulkovou, MUDr. Brabcovou, MUDr. Růžičkovou a MUDr. Ždímalovou) a pedopsychiatry Chrudim (MUDr. Miklasovou). Nově jsme začali spolupracovat s pedopsychiatrem v Hlinsku MUDr. Heerem a psychiatričkou v Hlinsku MUDr. Novotnou Pavlou, stejně tak s psychiatričkou v Chrudimi MUDr. Novotnou Helenou. Meziresortní spolupráci vnímáme jako složitější, avšak během dvouleté spolupráce jsme se posunuli kupředu. Navzájem jsme poznali možnosti a rozsah nabízených služeb, což nám zjednodušovalo reciproční kooperaci. Sice nám, kvůli šířící se epidemii a s tím spojenými protiepidemickými opatřeními, chyběla pravidelná osobní skupinová setkávání, která probíhala v předchozím období, ale právě díky nim jsme plynule navázali individuálními setkáváními či konzultacemi distanční formou, díky kterým jsme přibližovali a diskutovali již konkrétní kasuistiky a domlouvali se na možné vhodné pomoci klientům tak, aby se nekřížily naše role a pomoc byla co možná nejefektivnější.