Novinky z Centra J. J. Pestalozziho (září 2018)

19. 9. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů:
1) Kapacita psychologické pomoci byla o 100% navýšena.
2) Odborná pomoc je poskytována většímu počtu dětí (cca dvojnásobnému).
3) Systém prevence byl nastaven skrze pravidelné docházení do předškolních, školních a zdravotnických zařízení. Péče o ohrožené děti, které docházejí do KC na základě preventivných programů, je zajištěna.

4) Dlouhé čekací lhůty byly zkráceny. Akutní klienty jsme schopni přijmout okamžitě.
5) K plošnému rozšíření časové dostupnosti služby zatím nedošlo. Psycholog pracuje každý všední den dle provozní doby KC. Po domluvě s klientem (rodičem klienta) nebo v případě akutní potřeby klienta zůstává psycholog na pracovišti déle a odchází až po ukončení sezení.
6) Riziko extrémního přetížení stávajících zaměstnanců bylo sníženo.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie