Novinky z Centra J. J. Pestalozziho (září 2019)

9. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Plánované cíle projektu se podařilo naplnit. Díky navýšené personální kapacitě bylo možné poskytovat psychologickou pomoc v o 100% větším rozsahu většímu počtu dětí, čímž došlo ke zkrácení dlouhých čekacích lhůt. Na rozdíl od jiných zařízení v okolí jsme schopni nabídnout termín maximálně do 14 dní (běžná praxe v regionu jsou 3 měsíce). V akutních neodkladných případech přijmeme klienta ihned. Pracovníci jsou zároveň ochotni zůstat k dispozici i po pracovní době krizového centra, podle potřeb klienta. Navázali jsme spolupráci s předškolními, školními a některými zdravotnickými zařízeními, které s námi konzultují, dle potřeb, své případy a klienty odkazují na naše KC. Díky další pracovní síle nejsou ostatní pracovníci přetíženi.

Za dobu realizace projektu jsme pomohli 156 novým dětem. Z toho bylo 132 dětí v rámci psychologické pomoci a 24 dětí v rámci systému prevence. Jedná se o děti, kterým by se bez tohoto projektu psychologické pomoci buď vůbec nedostalo a absence této podpory by vedla k eskalaci klientských problémů a mohla by v některých případech skončit až smrtí (práce se sebevražednými klienty). Nebo by jim byla psychologická pomoc poskytnuta až v termínu, kdy by dlouhé čekací lhůty mohly jejich psychický a někdy i fyzický stav výrazně poškodit.
Podpora projektu POSILA PRO DĚTSKÉ DUŠE je pro Krizové centrum v současné době klíčovým zdrojem zajištění kvalitní a především DOSTUPNÉ psychologické pomoci dětem v našem regionu. Děkujeme The Velix Foundations za pomoc, díky které můžeme podat pomocnou ruku těm nezranitelnějším z nás, tedy dětem.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst zpětné vazby od klientů, a to zde.

Fotogalerie