Novinky z Centra pro dětský sluch TAMTAM (září 2019)

4. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Cíl projektu byl průběžně naplňován. Probíhala podpora rodin, jak těch, které právě prošly diagnostikou, tak těch, kde byla u dítěte potvrzena sluchová vada. V rámci projektu jsme se také zaměřili na funkční spolupráci odborníků. Navštívili jsme některé porodnice a nás pracovníci foniatrického pracoviště z Brna. Proběhla distribuce vytvořeného materiálu do porodnic. Poradkyně rané péče se zúčastnili stáže v Londýně. Tuto stáž považujeme za velký úspěch. Jednak proto, že je to poprvé, co se takto poradkyně rané péče dostaly do zahraničí a přímo k rané péči. A potom za možnost dozvědět se, jak screening sluchu a péče o děti raného věku funguje ve Velké Británii. Kolegyně přivezly spoustu materiálů a informací. V prosinci proběhlo první setkání, kdy poradkyně přednesly nejdůležitější informace z Londýna ostatním kolegyním. Kromě svých zážitků a informací získaly z navštívených organizací spoustu tiskového materiálu. Postupně se pracuje na jejich překladu a úpravě pro naše využití či předání dalším spolupracujícím odborníkům. Podařilo se také vytvořit webovou prezentaci o screeningu sluchu, která je dostupná na portále idetskysluch.cz. Rodiče zde mohou také využít online poradnu. Z této webové prezentace máme rovněž velkou radost, neboť zde mají rodiče pohromadě všechny informace jak o srceeningu sluchu, tak o problematice sluchového postižení, mohou využít online poradnu a v případě zájmu přejít přímo na stránky rané péče.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie