Novinky z Dětského krizového centra (březen 2018)

18. 9. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cíl projektu je zatím dle vytyčeného harmonogramu naplněn. Postupně jsou realizovány všechny aktivity uvedené v žádosti – bylo zavedeno a je v provozu nové telefonní číslo (Rizika kyberprostoru), byla rozšířena služba okamžité krizové pomoci, probíhá propagace našeho projektu, proběhl vzdělávací kurz pro pracovníky Linky důvěry.

Byla zlepšena dosažitelnost krizové pomoci i pro děti z okrajových částí republiky navýšením hodin pro krizovou pomoc formou chatu.  Bylo zapracováno i na zlepšování informovanosti dětí v ČR o krizové pomoci a lince důvěry; děti byly podporovány ve využívání těchto služeb.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie