Novinky z Dětského krizového centra po roce realizace projektu

26. 10. 2020

Projekt má za sebou již polovinu své realizace. Podívejte se, co se za rok podařilo v rámci projektu uskutečnit.

Cíl projektu se k uvedenému datu 30 6.2020 podařilo naplnit, všechny aktivity uvedené v projektu jsou realizovány dle vytýčeného harmonogramu: vzniklo a funguje detašované pracoviště DKC pro poskytování krizové pomoci ohroženým dětem, tým DKC je posílen o dalšího dětského psychologa, pokračuje služba Okamžité krizové pomoci pro děti i chatovací služba na Lince důvěry DKC (dále jen „LD DKC“), proběhla preventivní kampaň pro děti na sociálních sítích.