Novinky z DIakonie ČCE – Praha

3. 5. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročila organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

Díky projektu se nám v celém období dařilo poskytnout službu zájemcům v podstatě ihned – tedy bezprostředně poté, co o naší službu žádali. Zároveň se nám daří rozšiřovat povědomí o rané péči i naší službě nejen mezi odborníky, ale i rodiny s dětmi, které nás potřebují (prostřednictvím odborníků i stávajících klientů). V praxi to znamená, že se pomoc rodinám dostává v období, kdy to nejvíce potřebují a též od velmi raného věku dítěte. Vliv na vývoj dítěte můžeme mít především prostřednictvím rodičů. Vnímáme, že posílení jistoty rodiče má blahodárný vliv na dítě – to, že rodiče provázíme obtížným obdobím, jim umožňuje více se na dítě „vyladit“, nejsou na starosti sami, takže si mohou více užít s dítětem i radostí. Vývojové posuny vnímáme u všech „našich“ dětí – hlavně rozvoj pohybu, hry, komunikace. Rodiče hodnotí na naší spolupráci jako nejpřínosnější psychickou podporu, poradenství v rozvoji dítěte, sociálně právní poradenství, podporu komunikace, doporučení či zapůjčení pomůcek a hraček.