Novinky z Diakonie ČCE – středisko Plzeň

26. 4. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročily organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

Cílem projektu Klubu Magnet pro děti a mládež je využít dobré praxe a znalostí pracovníků služby a rozšířit okruh dětí, kterým bude nabídnuta pomoc při řešení jejich obtížných životních situací, eliminovat vznik rizikových až krizových situací a rozšířit informace o možnostech odborné pomoci v případech, kdy se krize objeví, reflektovat změnu životního stylu a podpořit cílovou skupinu i formou online streetworku. Popsané cíle projektu se daří postupně naplňovat, a to prostřednictvím jednotlivých aktivit služby. Díky projektu se podařilo rozšířit oblast poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež do další lokality (Holýšov), a zároveň podpořit úspěšné poskytování služby v lokalitě Chotěšov. Služba se tak dostala k širší skupině dětí a mladistvých a má větší rozsah v rámci preventivní působení. Cíl se daří naplňovat prostřednictvím využívání zkušeností pracovníků z předchozího působení služby, dále díky spolupráci Klubu s místními základními školami, jako jednou ze základních institucí v daných lokalitách, ale i přizpůsobením poskytování služby klientům, a to cílenou nabídkou podpory a pomoci, jež odpovídá jejich zájmům a potřebám. Pracovníci prostřednictvím projektových aktivit směřují podporu a pomoc zejména k dětem a mladým lidem, kteří nemají dostatečné využití v konkrétní lokalitě, nachází se v těžké osobní situaci, jsou nejistí v sociálních vztazích, řeší otázku vzdělávání, práce, dospívání atd. Pracovníkům se tak díky jednotlivým aktivitám nabízí prostor reagovat na individuální potřeby klientů, a to formou intervenční práce, preventivních a volnočasových aktivit. Také jsou v kontaktu s lokálními institucemi tak, aby vhodným způsobem vyplňovali prostor pro další odborné sociální služby, které směřuje k cílové skupině dětem a mladistvým. K naplnění cílů jsou využívány také další paralelní procesy, jež úzce souvisí s celým poskytováním sociální služby. Pracovníci využívají v reakci na aktuální epidemiologickou situaci související s Covid-19 sociální sítě, jako jednu z forem kontaktu s cílovou skupinou tak, aby mohli reagovat na měnící se potřeby dětí a mladistvých, podporovali je i v této době a směřovali k nim potřebné informace, jež se dotýkají jejich života. Za klíčový úspěch lze považovat navázání kontaktu a důvěry s klienty Klubu. Z dlouhodobějšího hlediska se na nás klienti obracejí v případě potřeby (pokud si s něčím neví rady, něco je trápí), jsou schopni se pracovníkům otevřít, vědí, jak sociální služba funguje a co pro ně může udělat. Dokáží tedy vyhledat odbornou pomoc a říct si o potřebnou podporu.

Fotogalerie