Novinky z Dotyku

14. 12. 2020

Projekt má za sebou již polovinu své realizace. Podívejte se, co se za rok podařilo v rámci projektu uskutečnit.

Projekt nám umožnil rozšířit kapacitu o 20 klientských rodin (momentálně pomohli 41 rodinám) a poskytovat podporu těmto dětem s autismem a jejich rodinám v domácím prostředí.  Tyto rodiny by v podstatě musely čekat minimálně ½  roku než se nám uvolní místo a můžeme jim službu rané péče poskytovat. Velmi úspěšný a dělající nám radost je zájem klientských rodin o využívání kontaktní službu první pomoci, logopedické péče – navazování a rozvoje komunikace – v prostředí naši terapeutické místnosti Snoezelen. Dochází k urychlení rozvoje jednotlivých před verbálních fázi vývoje komunikace. Služby rané péče působí pozitivně na celou rodinu. Konzultace a ukázky práce s dítětem poskytují rodičům větší jistotu, oporu a posilují jejich kompetence v péči o své dítě do budoucna. Z rodičů nepolíbených autismem se nám zatím daří dělat informované rodiče.