Novinky z EDY

3. 5. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročila organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

V souladu se stanovenými cíli se nám podařilo posílit kapacitu rané péče v Praze a Pardubickém kraji a dalším 20 dětem se zrakovým a kombinovaným postižením umožnit vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny. Realizovali jsme dvě třetiny z naplánovaného cyklu vzdělávání poradkyň RP v oblasti PAS, jehož cílem je zvýšení kvality služby v oblasti podpory dětí s poruchami autistického spektra. Zájemcům o pravidelnou zrakovou stimulaci jsme poskytovali ambulantní konzultace se zrakovým terapeutem podle individuálních potřeb dítěte. Rodiče dětí v odpovídající věkové skupině i širší veřejnost v rámci celé ČR byli informováni o možnostech využití služeb rané péče formou osvětové kampaně v čekárnách pediatrů, která proběhla v Q4/2020.

Fotogalerie