Novinky z EDY

7. 12. 2020

Projekt má za sebou již polovinu své realizace. Podívejte se, co se za rok podařilo v rámci projektu uskutečnit.

Od zahájení projektu probíhají následující aktivity: vstupní jednání s žadateli o službu za účasti multidisciplinárního týmu, poskytování terénních konzultací poradců rané péče u nově přijatých rodin do služby a poskytování konzultací k rozvoji zrakového vnímání u vybraných klientů služby. Na realizaci uvedených aktivit se podílejí poradci rané péče, zrakoví terapeuti, fyzioterapeuti a krizoví interventi. V období od 16.3.2020 do 7.5.2020 jsme z důvodů situace Covid19 poskytovali služby rané péče distanční formou (telefonicky, emailem, prostřednictvím videohovorů).

Fotogalerie