Novinky z Kolpingovy rodiny Smečno

28. 4. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročily organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

34 rodin, které pečují o dítě se vzácným nervosvalovým onemocněním, bylo podpořeno týmem odborníků složeného ze sociálního pracovníka – poradkyně rané péče a fyzioterapeuta. Poradkyně
rané péče byla rodině k dispozici hned po sdělení dg. a okamžitě poskytla rodině psychosociální
podporu a koordinovala tým odborníků, který rodině zajistí další podporu. Rodiny po sdělení dg. a
rodiny v krizi při zhoršení zdravotního stavu a úmrtí dítěte měly navýšené konzultace a byla jim poskytnuta krizová intervence dle potřeby.

Fotogalerie