Novinky z Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji- tři čtvrtě realizace projektu

13. 4. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročily organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

Naší cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé do 18 let věku, kteří jsou vystaveni akutnímu či dlouhodobému psychickému tlaku, který není přiměřený jejich psycho-socio-emocionálnímu vývoji. Cílem projektu je těmto dětem a dospívajícím poskytnout včasnou odbornou péči, aby nedošlo k dalšímu prohlubování jejich psychických problémů a tím třeba až k vyčlenění z jejich sociálního prostředí (např. umístěním v diagnostickém ústavu, nebo hospitalizací). Nejčastější příčinou vzniku psychických potíží – poruch, jsou vztahy v rodině – narušené vztahy z důvodu konfliktů v rodině, rozvodu, rozchodu rodičů a protrahovaných porozvodových sporů. Z tohoto důvodu pracujeme s celým rodinným systémem, s rodiči dětí a případně dalšími členy širší rodiny, pokud je to potřeba. Rodinám poskytujeme komplexní služby – krizovou intervenci, psychosociální poradenství, střednědobou terapii. Díky projektu jsme schopni poskytnout rychlý termín u psychologa dítěti nebo dospívajícímu a souběžně k tomu podpůrnou krizovou intervenci i jeho rodičům, pokud o spolupráci stojí. Každý týden pravidelně intervidujeme řešené případy a situaci dětí a rodin řešíme také mezioborově s příslušnými ospody. V době pandemie covid19 pozorujeme zhoršení psychických problémů u dospívajících i u dětí. Prakticky každý týden řešíme u dospívajících několik případů vážného sebepoškozování, registrujeme nárůst poruch příjmu potravy, úzkostí a depresivních stavů spojených se sebevražednými myšlenkami. Velký negativní vliv na psychiku dětí a dospívajících má také již dlouho trvající sociální izolace způsobená zavřením škol a náročnost distanční výuky. Podobné stavy psychického vyčerpání a zhoršení adaptačních schopností pozorujeme i u dospělých klientů, kteří by dětem a dospívajícím měli být oporou. Dětem i jejich rodičům jsme k dispozici po celou dobu pandemie, poskytujeme jim potřebnou podporu a pomoc bez dlouhých čekacích lhůt.

Fotogalerie